Verlof vragen of ziek melden

Ziekmelding

Wanneer een leerling door ziekte de school niet kan bezoeken, dient dit ’s ochtends voor aanvang van de les door de ouder(s)/verzorger(s) of meerderjarige leerlingen telefonisch gemeld te worden:

Bij ziekte kunt u uw zoon/ dochter afmelden door te bellen naar 074 – 2914629

Mocht een leerling gedurende de dag ziek worden en naar huis willen, dan meldt hij zich af beneden bij de receptie. Vervolgens bellen ouders naar school om hun zoon/dochter alsnog ziek te melden.

Verlof
Een verlofaanvraag voor uw zoon/dochter kunt u, per mail, aanvragen bij de desbetreffende coördinator leerlingzaken:

Coördinatoren leerlingzaken
klas 1Hugo Stolker
klas 2Wouter Bekkernens
3 + 4 mavoLaura Hagedoorn
3 t/m 6 havo/ vwoMarije Rozema