praktische info & downloads

Praktische info

Schoolgids

Voor praktische zaken is de schoolgids te raadplegen.
Hierboven vind u de link naar de schoolgids van afgelopen schooljaar (2020-2021).

De nieuwe schoolgids van het huidige schooljaar zal voor 1 oktober 2021 op deze site worden geupload.