Onze school

Missie

Op het Montessori College Twente wordt onderwezen vanuit het concept dat door Maria Montessori is ontwikkeld.

Ons uitgangspunt daarbij is de stelling:
‘Help mij het zelf te doen’

Deze grondslag is heel bewust gekozen, en heeft direct verband met de doelstelling die de school heeft met het geven van onderwijs en de resultaten die dit onderwijs moet opleveren voor onze leerlingen.

Dit vertaalt zich naar de volgende missie:
Het Montessori College Twente biedt onderwijs dat continu in ontwikkeling is op basis van de nieuwste pedagogische, didactische en maatschappelijke inzichten. Daarmee streeft het Montessori College naar een optimale voorbereiding van jonge mensen op de maatschappij, waarin zij als volwaardige mensen kunnen functioneren. Het bereiken van de benodigde competenties van de leerlingen op het gebied van vergaren van kennis en inzicht in leerprocessen, op sociaal-emotioneel terrein, op zelfstandigheid in leren en werken en maatschappelijke betrokkenheid getuigen daarvan.

Op alle scholen staan leerlingen centraal. Op het Montessori College Twente is die centrale positie van leerlingen vertaald naar de wijze waarop het onderwijs, naast het onderwijsinhoudelijke, aangeboden wordt.

Door de nadruk te leggen op de (ontwikkeling van) zelfstandigheid, het nemen van verantwoordelijkheid, het differentiëren en afstemmen op de individuele leerbehoefte van de leerlingen hebben alle leerlingen een optimale basis om goed voorbereid de maatschappij in te gaan en volwaardige deelnemers van de samenleving te worden. Kortom: de mens te worden die zij willen zijn.

 

Visie

De visie op de vorm van onderwijs, die uit deze missie voortvloeit is samen te vatten in de vijf kernwaarden van het MCT:

Ook bij deze kernwaarden is het uitgangspunt ‘help mij het zelf te doen’, hetgeen zich uit in maatwerk voor leerlingen en medewerkers.

Lees meer over onze kernwaarden onder de kop ‘ons onderwijs’ links in de menubalk.