school-/studiereizen

Wij als Montessori College Twente hebben zorgvuldig nagedacht over ons school-/studiereisaanbod.

Bij dat nadenken hebben we ook de zes Montessori-karakteristieken een rol laten spelen. De karakteristieken ‘sociaal leren’, ‘binnen en buiten school leren’ en ‘leren kiezen’ spelen een rol bij het reisaanbod.

Op basis van zowel het financiële als de uitvoerbaarheid hebben we gekozen voor schoolreizen leerjaar 1 en afhankelijk van het niveau een buitenlandse studiereis in leerjaar 3 of 5 (uitzondering hierop zijn onze TTO-leerlingen die jaarlijks een internationale reis op het programma hebben staan en opgenomen in het junior-TTO curriculum).

Schoolreis leerjaar 1
Bij deze schoolreis speelt het ‘sociaal leren’ de belangrijkste rol. Alle leerlingen (m.u.v. onze TTO-leerlingen) gaan aan het eind van leerjaar 1 drie dagen met hun klas en de andere eerste klassen drie dagen op reis/kamp. Het reisdoel is Lattrop.

De leerling fietst daar samen met de klas en de mentor naartoe. Ter plekke wordt gekampeerd, (deels) zelf gekookt en is er een keuzeprogramma. Vooral sport, creativiteit en spel. Deze driedaagse reis wordt uitgebreid voorbereid in de mentorlessen. De mentor is dan ook de spil bij de uitvoering van deze reis.

Studiereis leerjaar 3mavo
Bij deze studiereis speelt het ‘leren kiezen’ naast het ‘sociaal leren’ een belangrijke rol. Alle mavoleerlingen uit leerjaar 3 gaan aan het eind van het schooljaar naar Parijs. Leerlingen kunnen binnen hun klas zelf de groepjes kiezen waarmee ze in Parijs
optrekken. Ook is er een uitgebreid keuzeprogramma waaruit leerlingen keuzes maken. In de lessen Frans en in de mentorlessen worden deze keuzes voorbereid.

Naast het keuzeprogramma hebben de leerlingen ook deels ruimte om zelf invulling te geven aan het programma, zo bepalen ze zelf waar ze ’s avonds willen eten. Belangrijke voorwaarde is dat ze dit altijd groepsgewijs doen. Alleen op pad gaan is immers onverantwoord. Naast de mentor gaan er, net als bij de klas 1, ook andere docenten mee. Voor alle ouders is er voorafgaand aan de reis een informatieavond.

Studiereis leerjaar 5 havo en 5 vwo
Deze studiereis krijgt hier ook een plek in het curriculum van verschillende vakken zoals CKV. Het ‘leren binnen en buiten school’ speelt, net als het ‘leren kiezen’ en ‘sociaal leren’ bij deze studiereis een belangrijke rol.

Alle leerlingen uit leerjaar 5 gaan in de start van het schooljaar op reis. Medio leerjaar 4 maken alle leerlingen een keuze uit een gevarieerd aanbod van buitenlandse reizen. Bij elke studiereis staat de studieactiviteit van de leerling voorop: ter voorbereiding op de reis naar een stad spelen de leerlingen een rol bij het samenstellen van het programma en komen ze indien mogelijk met eigen wensen/ideeën.

De reizen verschillen in prijs, in schooljaar 2018-2019 variërend van 385 tot 500 euro.
De keuze voor een reis wordt een half jaar van tevoren gemaakt zodat, indien nodig, de leerlingen bij de keuze voor een dure reis zelf (een deel van) de kosten bij elkaar kunnen sparen. Voor schooljaar 2018-2019 waren er 6 keuzemogelijkheden: Praag, Londen, Barcelona, Edynburg, Krakaua en Florence.

Het rekeningnummer voor de school/ studiereizen is rekening IBAN: NL27INGB0678543925, o.v.v. naam, klas en studiereis.

 

 

Voor reizen en excursies naar het buitenland hebben we enkele afspraken en richtlijnen bepaald: afspraken buitenlandse reizen

Hieronder de informatie die is gegeven op de ouderavond van 15-02-2018: