Ondersteuning

Mentor
Als leerling heb je altijd een mentor. De mentor is degene die jou en de klas vaker per week ziet en naast het vak ook de mentorlessen en gesprekken verzorgt.
De mentor is erom allerlei dingen mee te bespreken. Van serieuze zaken, tot grappige gebeurtenissen of kleine problemen.

Coƶrdinator leerlingzaken
Iedere leerling heeft naast een mentor ook een coƶrdinator leerlingzaken. In leerjaar 1 heeft iedereen dezelfde coƶrdinator leerlingzaken. Dit is Lineke Visschedijk. Lineke zorgt ervoor dat alle leerlingen uit leerjaar 1 dezelfde informatie krijgen. Hij praat met de mentoren en met de basisscholen. Als de mentor even niet op school is kun je naar hem toe als je vragen hebt.

In leerjaar 2 is Wouter Bekkernens de leerlingcoƶrdinator. Wouter kijkt in leerjaar 2 samen met de mentor naar jouw ontwikkeling en bespreekt met het team hoe we jouw het beste kunnen begeleiden naar het derde leerjaar.

De coƶrdinator leerlingzaken van 3- en 4 mavo is Laura Hagedoorn.
Vanaf klas 3 mavo houd je tot aan je eindexamen dezelfde coƶrdinator leerlingzaken. Dit om je zo goed mogelijk te begeleiden, samen met de mentor, naar het eindexamen.

In leerjaar 3havo en 3vwo en de coƶrdinator leerlingzaken Sarah Donk. Samen met de mentor begeleidt zij jou naar de profielkeuze en richting de bovenbouw havo/vwo.

In 4- 4n 5 havo en 4-, 5- en 6 vwo is Marije Rozema de coƶrdinator leerlingzaken. Vanaf klas 4 houd je, in het havo en het vwo, tot aan je eindexamen dezelfde coƶrdinator leerlingzaken. Dit om je zo goed mogelijk te begeleiden, samen met de mentor, naar het eindexamen.

Het zorgteam
Persoonlijke problemen?
Bij problemen van persoonlijke aard kun je vaak terecht bij je ouder(s)/verzorger(s), bij je vrienden en/of bij je mentor. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld een ruzie, pesten, problemen thuis, depressieve gevoelens, iemand uit je directe omgeving die ernstig ziek is, een sterfgeval in je familie, kortom allerlei oorzaken waardoor je je misschien niet goed kunt concentreren en/of kunt functioneren.

Het kan ook zijn dat je bezorgd bent over een klasgenoot. Soms ligt het probleem heel gevoelig of is het voor jou moeilijk bespreekbaar.Ā Je kunt dan bijĀ de schoolcounselors aankloppen.

Zij/hij zal heel goed naar je luisteren en brengt samen met jou de problemen duidelijk in beeld en kijkt of er een betere situatie kan ontstaan. Zij/hij kan, als het gewenst is en in overleg met je ouder(s)/verzorger(s), je doorverwijzen naar hulpverlening buiten school.Ā Alle stappen worden ondernomen in overleg met jou.

Heb je behoefte aan een persoonlijk gesprek?
Op het Montessori College Twente kun je, naast je mentor en/of jouw coƶrdinator leerlingzaken, een beroep doen op de volgende personen:

  • Marjan Wesselink docent Frans, vertrouwenspersoon en counselor
  • Eric Wennink, counselor
  • Claudia Slot, counselor
  • Hans Giesen, counselor
  • Merel Hogenelst, counselor en zorgcoƶrdinator.

Waar kun je hen vinden?
We zijn vaak te vinden in kamer 301A, B en C.

Op welke dagen zijn ze aanwezig?:

  • Eric Wennink, op maandag, dinsdag en vrijdag.
  • Claudia Slot, op maandag, dinsdag en donderdag.
  • Marjan Wesselink op dinsdag, donderdag en vrijdag.
  • Merel Hogenelst op maandag t/m donderdag
  • Hans Giesen op dinsdag, woensdag en donderdag.

Hoe maak je een afspraak?
Via je mentor of rechtstreeks bij kamer 301
Als de deur open staat kun je zo naar binnen lopen.

Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Botsingen en meningsverschillen zijn dan ook niet bijzonder en worden vaak in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er.

OpĀ iedere school is er een klachtenregeling vastgesteld. Deze ligt voor iedereen die bij de school betrokken is ter inzage op school.Ā  Het wordt op prijs gesteld indien iemand die wil klagen dat eerst kenbaar maakt bij de schoolleiding of het schoolbestuur. Mogelijk kan de klacht verholpen worden.

Op onze school is de vertrouwenspersoon: Marjan Wesselink . Zij is bereikbaar op telefoonnummer 074 2914629 (school) of 0546 578071 (privƩ) of via mail: m.wesselink@osghengelo.nl

Hans Giesen Marjan Wesselink Eric Wennink Merel Hogenelst

Klacht?
De school is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: ā€œde Landelijke Klachtencommissie onderwijs (LKC)ā€. De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing.

Een klacht kan bij het schoolbestuur of rechtstreeks schriftelijk bij de LKC worden ingediend.

De LKC is te bereiken bij Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD UTRECHT, telefoon 030-2809590, fax 030-2809591. U kunt ook de website raadplegen www.onderwijsgeschillen.nl of een e-mail sturen naar info@onderwijsgeschillen.nl.

Samenwerking school met GGD Twente Jeugdgezondheidszorg
Aan onze school is een vast team van de Jeugdgezondheidszorg verbonden, bestaand uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en doktersassistente.Ā Zij zien leerlingen in leerjaar 2 en 4.

Mocht u als ouder vragen hebben over de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind, dan kunt u ook altijd zelf met hen contact opnemen. Zo kunnen zij met u meedenken onder andere bij ziekte (afwezigheid), gedragsproblemen, opvoedvragen en pesten.

School heeft regelmatig overleg met het team Jeugdgezondheidszorg over algemene zaken die met de gezondheid en het welzijn van de leerlingen te maken hebben. Ook kunnen wij als school, met toestemming van u als ouder, advies vragen aan de Jeugdgezondheidszorg hoe uw kind extra ondersteund kan worden.

De Jeugdgezondheidszorg is op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur te bereiken op 0900ā€“333 88 89 of per mail: jeugdgezondheidszorg@ggdtwente.nl