de Wereldklas

Nieuwsgierig naar de wereld om ons heen? Dan is er op het Montessori College Twente de mavo/havo-Wereldklas.

In onze Wereldklas wordt bij verschillende vakken bewust gebruik gemaakt van informatie vanuit de hele wereld. Er wordt daarnaast ook meer naar onderwerpen gekeken die vandaag de dag belangrijk zijn zoals sociale media en het gebruik van ICT.

Wat is er anders bij een wereldklas in vergelijking tot een reguliere mavo/havo-klas?
  • Een wereldklasleerling volgt een apart ‘Werelduur’.

Tijdens het vak ‘Werelduur’ is hij/zij bezig met verschillende thema’s. Voor het eerste jaar bieden wij de volgende thema’s aan:

  1. Culture: Kennis, land en samenleving
  2. Art and Design: Vormgeving, reclame en mode
  3. Health and Sports: Voeding, sport en EHBO
  4. Media knowledge: Mediawijsheid en ICT geletterdheid

Het ‘Werelduur’ wordt afgesloten in de projectweek

  • Omdat Engels erg belangrijk is in de veranderende wereld, heeft de leerling uit de wereldklas één uur extra Engels t.o.v. de reguliere mavo/havo-klas. Ook krijgt hij/zij les vanuit een Engelstalige methode. In de lessen worden de leerlingen voorbereid op een Cambridge-examen op het eigen niveau.
  • Tot slot volgt de leerling uit de wereldklas het vak ‘Performance Arts’ (podium- en presentatiekunst).
    Hier leert hij/zij; de kunst van het presenteren en communiceren, theater- en presentatielessen in het Engels en Engels spreken op een sociale en actieve wijze.

Het lesrooster wordt met één uur per week t.o.v. een reguliere mavo/havo-klas uitgebreid.

Voor jaar 1 t/m 3 wordt een ouderbijdrage gevraagd. In het eerste leerjaar is dit 100,- euro.

In klas 1 en 2 blijven de wereldklassen bij elkaar. In klas 3 gaat een deel van de groep naar 3 mavo en een deel naar 3 havo. De programma’s zullen dan van elkaar gaan afwijken.

Meer informatie?

b.weijs@osghengelo.nl
Barthelijne Weijs

“Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen!”

wereldklas