tweetalig onderwijs

Tweetalig onderwijs op het Montessori College Twente


Het junior TTO (klas 1, 2 en 3 )
Gedurende de eerste drie leerjaren wordt 50-75% van de vakken aan onze leerlingen aangeboden in het Engels. Onze instroomniveaus voor het TTO zijn:

  • ¬†Atheneum TTO
  • ¬†Havo/Atheneum TTO

De vakken die in het Engels aangeboden kunnen zijn:

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3
Engels *  x  x  x
Wiskunde  x  x  x
Natuur & Techniek  x  x  n.v.t.
Natuurkunde  n.v.t.  n.v.t.  x
Scheikunde  n.v.t.  n.v.t.  x
Biologie  x  x  x
Geschiedenis  x  x  x
Aardrijkskunde  x  x  x
Muziek  x  x
Drama **  x  x  x
Lichamelijke opvoeding  x  x  x
EIO ***  n.v.t.  n.v.t.  x

Let op: de verdeling wisselt regelmatig door nieuwe inzichten en mogelijkheden binnen onze school.

Engels * Leerlingen in het TTO volgen wekelijks 1 lesuur (60 minuten) meer dan een reguliere leerling.
Drama ** Het vak drama is vanwege de presentatieontwikkeling¬†en het ‚Äėvrij & creatief‚Äô behandelen van de Engelse taal¬†een vak dat uitermate voor het TTO geschikt is.
EIO *** Het vak EIO richt zich op projectgericht onderwijs met overstijgende vakopdrachten waarbij de thema’s internationalisering en de kennis van andere culturen centraal staat.

In studiejaar 2010/2011 heeft onze eerste groep TTO-atheneum leerlingen onze Engelstalige stroom met succes afgerond. Inmiddels hebben we zeven eindexamenlichtingen TTO onderwezen.
In schooljaar 2018/2019 heeft ook de eerste groep havoleerlingen de volledige TTO-route van onze school hebben afgelegd.

Kosten
Voor de verschillende excursies en schoolreizen van het TTO worden extra kosten gerekend. Deze kosten zijn desgewenst in termijnen te betalen. Ouders die de bijdrage voor het tweetalig onderwijs onverhoopt niet kunnen betalen, nemen in eerste instantie contact op met ‘Stichting leergeld’, om te kijken of zij in aanmerking komen voor financi√ęle ondersteuning. Mocht dit onvoldoende uitkomst bieden, dan nodigen wij u graag uit voor een gesprek om tot een oplossing te komen, bijvoorbeeld een afbetalingsregeling.

Neem voor een gesprek contact op met de tto-coordinator van de school en deze zal u doorverwijzen naar de juiste collega. Mocht het niet mogelijk zijn deze kosten in termijnen te voldoen dan biedt de school een alternatief programma. Dit zodat u zoon of dochter het junior TTO certificate kan behalen zonder deelname aan deze excursies.

 

In het TTO bieden geschoolde docenten (CAE en/of CPE geschoold) en zogenaamde ‚Äúnative speakers‚ÄĚ het onderwijsprogramma aan. Onze docenten zorgen ervoor dat leerlingen worden voorbereid op deze internationaal erkende diploma‚Äôs.

Naast de lessen staan internationalisering en bewustwording van de wereld om je heen centraal in het TTO-onderwijs.
Ons streven is om onze TTO-leerlingen in de onderbouw ieder jaar op studiereis of uitwisseling te laten gaan. Dit om kennis te maken met de taal en cultuur in andere landen en om zich bewust te worden van de globaliserende wereld om hen heen.

Een toenemend aantal hogescholen en universiteiten doceert in het Engels. TTO-leerlingen worden hier geweldig op voorbereid.

Daarnaast is het CIE-programma een uitgelezen kans om argumentatie, oplossingsgericht werken en creatief denken te stimuleren, eigenschappen waarmee je als leerling een voorsprong hebt in het hoger onderwijs.

TTO in klas 4, 5 en 6
Wij hebben ervoor gekozen om geen offici√ęle senior TTO-school te worden. Dit om de volume in keuzevrijheid¬†met betrekking tot¬†de vakkeuze en samenwerking¬†in de bovenbouw voor iedere leerling zo optimaal mogelijk¬†te houden.

In leerjaar 4 is het mogelijk om het CAE-/CPE-examen af te leggen.

In klas 5 & 6 (voor het vwo) en klas 4 & 5 (voor de havo) bereiden we onze leerlingen voor op het CIE-examen. Dit examen is optioneel en wordt in het de maand oktober van het eindexamenjaar afgerond.

Tevens is het mogelijk voor onze vwo-leerlingen om in leerjaar vijf een internationale stage te lopen. Het handboek van deze internationale stage is hier te vinden.

 

Meer informatie?

Kiezen voor TweeTalig Onderwijs?

Is het Tweetalige onderwijs iets voor jou?
Klik dan op de onderstaande links voor meer informatie.

Ook kun je de contactpersoon voor het TTO, Dani√ęlle Kemerink,¬† een vraag stellen via¬†d.kemerink@osghengelo.nl