onze kernwaarden

Het Montessori College Twente is met 1505 leerlingen een overzichtelijke school waar leerlingbegeleiding bestaat uit woorden en daden. Een vitale school met een duidelijke visie op onderwijs.

Het belangrijkste uitgangspunt vormt de persoonlijke ontwikkeling van elke individuele leerling. Zowel de vwo-, havo- als mavo-leerling kan bij ons terecht om zijn/haar eigen ontwikkelingsroute te cre√ęren, te vormen en te volgen.

Kernwaarden zijn de dragers van onze cultuur. Ze vertellen hoe we
met elkaar omgaan en hoe we een klimaat scheppen waarin iedereen
kan groeien. Aan de hand van onze kernwaarden zien we of we onze
doelstellingen halen en of we de juiste koers daarvoor volgen.

Ambitieus… Wij willen voortdurend vooruit. In het leven, in het
werk, in onze school. Dat verwachten we ook van onze leerlingen: de intentie om te groeien, om te leren, om beter te worden in wat jou boeit. We kunnen die ambitie alleen waar maken als we een klimaat scheppen van vertrouwen en respect.
Bovendien heeft groei ruimte nodig, dus daarvoor zorgen we ook. Voor leerlingen, voor docenten en voor alle anderen die bij ons betrokken zijn.

Betrokken… Betrokken komt van betrekken. En dat willen we:  iedereen betrekken bij ons onderwijs. Daar wordt het beter van.
Wij geloven namelijk dat wat wij doen op school ook een belangrijk vormend effect heeft. Die vorming kan zich alleen goed ontwikkelen als we daar, naast de leerlingen en ons team, ook de ouders bij
betrekken. Als we echte interesse hebben, meevoelen en meeleven, bouwen we een goede band met elkaar op.
Dat stimuleert leerlingen, docenten en ouders om samen de mooiste doelen te behalen.

Creatief‚Ķ¬†Creatief zijn is deel van het leven. Ieder mens is¬†creatief. Dat besef willen wij voeden, want het is de¬†basis voor ontwikkeling en groei. Door de eigen¬†creativiteit te ontdekken en te gebruiken ontdekken¬†leerlingen ook hun kracht. Ze gaan zien waardoor ze¬†ge√Įnspireerd raken.
Wat ons betreft gaat lesgeven veel verder dan stof overbrengen. Het gaat juist om inspireren om te leren. Dat vraagt van onze docenten dat ze open staan. Voor de visies van de leerlingen, voor vernieuwing, maar vooral ook voor verrassingen.

Dynamisch… Onze school is een weerspiegeling van gezin en samenleving. Dat staat nooit stil. Als onderwijsinstelling zijn wij een levend organisme dat vanuit de leerprincipes van Maria Montessori leerlingen helpt om zichzelf en hun plek in de samenleving te ontdekken.
Dat kunnen ze voor het merendeel zelf. Wij helpen¬†hen daarbij door de verbinding te zijn en te maken¬†met de wereld om ons heen en wat die verwacht. We¬†scheppen ruimte voor nieuwe idee√ęn en initiatief belonen¬†we.

Eigen-wijs… Iedereen leert op haar of zijn eigen wijze. Dat hebben
we ooit ook zelf ontdekt over onze eigen ontwikkeling. Wij hebben vertrouwen dat elke leerling dat kan en wil vanuit zijn of haar eigen(wijs)heid. Dat houdt in dat leerlingen zelf mogen kiezen wat hun manier van leren is. Dat omarmen wij.
We vinden het wel essentieel dat leerlingen ook terugkijken daarop en kunnen uitleggen waarom ze die keuze maakten. Succes vieren
we. Tegelijkertijd zijn we ons er bewust van dat je het meeste leert van de fouten die je maakt.