Ons onderwijs

Maria Montessori had een scherpe kijk op hoe je leert en wat je daarbij nodig hebt. Leren doe je graag als het interessant is, aansluit bij je belangstelling en talenten en als je met aandacht gecoacht en uitgedaagd wordt.

Ze wist ook dat je leert op veel manieren: met je hoofd, je hart en je handen: niet alleen kennis, maar ook sociale en praktische vaardigheden en ruimte voor samenwerken, creativiteit, eigen initiatieven en ideeën horen bij leren.

Zo kun je je breed ontwikkelen, word je vindingrijk en krijg je zelfvertrouwen. In Maria’s tijd waren er geen computers en waren andere onderwerpen actueel. Veelzijdige, sociale mensen met durf, die – overal in de wereld – met twee voeten op de grond staan, zijn ook nu hard nodig.


Haar biografie in het kort
Maria Montessori werd in 1870 in Italië geboren en stierf in 1952 in Nederland. Dat ze een strijdbaar persoon was bleek al vroeg toen zij tegen alle gewoonten in als eerste vrouwelijke arts afstudeerde. Ze specialiseerde zich in de psychiatrie waar ze ging werken met geestelijke gehandicapte kinderen. Daar ontdekte zij dat deze kinderen helemaal niet idioot zijn (zoals in die tijd werd aangenomen), maar dat deze kinderen niet werden uitgedaagd en geen speelgoed en/of leermiddelen hadden om zich te kunnen ontwikkelen. Dit greep haar zo aan, dat zij zich steeds meer ging verdiepen in de pedagogiek.

In 1907 kreeg zij de kans om voor het eerst haar ideeën over opvoeding in praktijk te brengen. Naar aanleiding van haar ervaringen heeft zij het boek “De Montessori Methode” geschreven. Dit boek is als uitgangspunt voor het Montessori-onderwijs gaan gelden. Steeds meer mensen uit Italië, maar ook uit andere landen raakten gefascineerd door haar ideeën en ervaringen. Ze is de hele wereld over gereisd om haar ideeën te vertolken en in praktijk te brengen.

In 1936 vestigde Maria Montessori zich in Nederland en opende ze een Montessorischool in Laren en gaf daar ook les.
Dat haar invloed niet onopgemerkt is gebleven blijkt uit het feit dat zij in 1950 benoemd werd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau en een eredoctoraat ontving van de Universiteit van Amsterdam.

Op 81 jarige leeftijd overleed zij op 6 mei 1952 en werd zij begraven in Noordwijk.
Haar naam leeft voort in menig basis- en middelbare school. Veel kinderen zijn groot en zelfstandig geworden door haar ideeën.

  • Meer informatie over Montessori onderwijs in het Voortgezet Onderwijs is hier te vinden.