lestijden groep 8

uurvantot
108:2509:25
209:2510:25
310:4511:45
411:4512:45
513:1014:10
614:1015:10
7*15:2016:20

 

* In leerjaar 1 en 2 duurt het reguliere lesrooster tot uiterlijk 15.10 uur
(6e uur). Vanaf leerjaar 3 wordt het 7e uur incidenteel gebruikt voor de praktische vakken zoals Lichamelijke Opvoeding, muziek of voor een mentorles.

We roosteren zo dat al onze leerlingen vanaf leerjaar 3 zo weinig mogelijk een 7e lesuur hebben.

De roosters op onze school kennen nauwelijks tot geen vaste tussenuren.