lestijden groep 8

uur van tot
1 08:25 09:25
2 09:25 10:25
3 10:45 11:45
4 11:45 12:45
5 13:10 14:10
6 14:10 15:10
7* 15:20 16:20

 

* In leerjaar 1 en 2 duurt het reguliere lesrooster tot uiterlijk 15.10 uur
(6e uur). Vanaf leerjaar 3 wordt het 7e uur incidenteel gebruikt voor de praktische vakken zoals Lichamelijke Opvoeding, muziek of voor een mentorles.

We roosteren zo dat al onze leerlingen vanaf leerjaar 3 zo weinig mogelijk een 7e lesuur hebben.

De roosters op onze school kennen nauwelijks tot geen vaste tussenuren.