kiezen voor de wereldklas groep 8

wereldklas

Ben jij nieuwsgierig naar de wereld om je heen? Wil jij ook graag je kennis van de Engelse taal verbeteren? Dan is de Wereldklas iets voor jou!

In onze Wereldklas maak je bij een aantal vakken gebruik van
informatie vanuit de hele wereld en kijken we meer naar dingen die vandaag de dag belangrijk zijn zoals sociale media en het gebruik van ICT.

Als je voor de Wereldklas kiest wat is er dan anders dan in de reguliere klassen?
 • Allereerst volg je een apart ‘Werelduur’.

Tijdens het vak ‘Werelduur’ ben jij bezig met verschillende thema’s, hierbij ga je kijken naar de wereld om je heen. In het eerste jaar bieden wij de volgende thema’s aan:

 1. Culture: Kennis, land en samenleving
 2. Art and Design: Vormgeving, reclame en mode
 3. Health and Sports: Voeding, sport en EHBO
 4. Media knowledge: Mediawijsheid en ICT geletterdheid

Het ‘Werelduur’ sluiten we af in projectweken.

 • Omdat Engels erg belangrijk is, heb je één uur extra Engels ten opzichte van de reguliere mavo/havo-klas.
  Ook krijg je les uit een Engelstalige methode.
  Je wordt in deze lessen Engels voorbereid op een Cambridge-examen op jouw eigen niveau in leerjaar 3.
 • Tot slot volg je het vak ‘Performance Arts’ (podium- en presentatiekunst) in het Engels. Hier leer je; de kunst van het presenteren en communiceren, theater- en presentatielessen in het Engels en Engels spreken op een sociale en actieve wijze.

Je lesrooster wordt maar met één uur per week t.o.v. een reguliere mavo/havo-klas uitgebreid.

Voor jaar 1 t/m 3 wordt een aparte ouderbijdrage gevraagd. In het eerste leerjaar is dit 100,- euro. We maken een aantal extra excursies en halen regelmatig professionals op school.

In klas 1 en 2 blijf je als mavo/havo-groep bij elkaar. In klas 3 gaat een deel van de groep naar 3-mavo en een deel naar 3-havo. De programma’s gaan dan van elkaar afwijken.

Meer informatie?
s.donk@osghengelo.nl

“Jij bent van de wereld en de wereld is van jou!”