Instroom hogere leerjaren

Instroom hogere leerjaren 

 

Moet je montessorionderwijs gevolgd hebben?  

Nee, dat hoeft niet. Iedere leerling die graag volgens een aantal principes van Maria Montessori wil leren is welkom. Je hebt geen “Montessori-achterstand” als je klas 1 en klas 2 bij ons niet gevolgd hebt. Wel is het belangrijk dat je het prettig vindt zelfstandig te leren en samen te werken in wisselende groepen. Docenten vertellen je natuurlijk wel, wat en hoe je moet leren, maar uiteindelijk blijf je zelf eigenaar over je eigen leerproces. 

 

Hoe verloopt de overstap?  

Veel leerlingen ervaren de overstap naar onze school als prettig. Ze geven wel aan dat ze de eerste weken moeten wennen aan onze school. In het kader van een soepele overstap maken we daarom geen aparte “ïnstroomklassen”, maar verdelen we de instromers over de klassen. In het kader van die soepele overstap wordt voor de instromende leerlingen aan het begin van het schooljaar een korte instroomcursus Montessori georganiseerd. 

 

Toelatingsprocedure  

Iedere leerling die zich voor 1 mei aanmeldt wordt zeker geplaatst. Na 1 mei werken we met een wachtlijst. Om uiteindelijk definitief geplaatst te kunnen worden hebben we een kopie/scan van je overgangsrapport nodig waarop staat: bevorderd naar ……. 

Hoe aan te melden?  

Als je denkt dat het Montessori College Twente voor jou de nieuwe school moet worden, kun je een afspraak maken voor een persoonlijk aanmeldingsgesprek samen met je ouder(s)/verzorger(s).  

Je kunt dan contact opnemen met: