keuzewerktijd

Keuzewerktijd
Iedere week hebben onze leerlingen uit leerjaar 1, 2, 3 en 4 mavo één of meerdere uren KWT. KWT staat voor keuzewerktijd.

In deze uren werkt de leerling aan een vak dat hij/zij vooraf (digitaal) kiest bij een docent die dat vak geeft (dat hoeft niet altijd bij de eigen vakdocent te zijn).

De bedoeling van KWT is dat de leerling extra tijd kan besteden aan een vak waar hij/zij moeite mee heeft, achterloopt of juist de verdieping zoekt.

Voor de KWT-uren hebben we dezelfde afspraken als tijdens de reguliere lessen. Iedereen doet mee en je blijft het hele uur in hetzelfde lokaal. Op die manier kan iedereen aandachtig werken.

Je kiest in principe zelf wat je voor het gekozen vak gaat doen. Natuurlijk blijft de KWT-docent alert. In de loop van je schooltijd vind je steeds beter uit welke  werk- en leermethode het beste bij je past.

Vind je dit toch lastig, dan kun je natuurlijk altijd hulp vragen en krijgen.

Je krijgt ruimte om zelf te kiezen. Doordat je je vooraf inschrijft voor de KWT en dit door de computer wordt geregistreerd kan je mentor goed zien hoe jij de KWT besteedt en je eventueel bijsturen wanneer dat nodig is.

Het aantal KWT-uren groeit in je schoolcarrière.

College- en begeleidingsuren
In de bovenbouw havo/vwo werken we niet met KWT’s maar met college- en begeleidingsuren. Dit is een voorbereiding op het HBO en de Universiteit en is¬†een klein beetje te vergelijken met de hoor- en werkcolleges die je dan gaat volgen.

Begeleidingsuren
Het aantal begeleidingsuren in de bovenbouw kan kent een minimum van zes lesuren per week, maar kan door de leerling (soms op advies van de mentor en/of docent) opgehoogd worden naar zo’n negen uur per week.

Ook hier geldt dat ieder begeleidingsuur wordt gegeven door een vakdocent van het vak. Je zit tijdens de begeleidingsuren in een heterogene groep, met leerlingen uit de 4e, 5e en 6e klas havo/vwo.

College-uren
De college-uren zijn homogene groepen.
Dit betekent dat je dan met je klasgenoten uit hetzelfde jaar en niveau bij elkaar zit, bijvoorbeeld 5vwo. In de college-uren geeft de vakdocent voornamelijk uitleg en informatie zodat je thuis en in de begeleidingsuren goed (zelfstandig) verder kunt werken.