De Euregioklas

De mensen uit Hengelo e.o. wonen dichtbij de Duitse grens, dus is de kans groot dat de leerling hier in de toekomst (veel) mee te maken krijgt.

In de mavo/havo-Euregioklas van het Montessori College Twente leert de leerling op een praktische en verdiepende wijze Duits, op school en in Duitsland.

Wat de leerling leert, kan hij/zij vlot toepassen……..in Nederland en Duitsland!
Dit kan zeer handig zijn voor de vervolgopleiding (te denken valt aan stages) en later het werkgebied.

Hieronder een kleine link naar de uitzending van RTV-Oost over dit instroompunt:
http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?cat=1&nid=236319

Wat is er anders in een Euregioklas in vergelijking tot een reguliere mavo/havo-klas?

 • De leerling in de Euregioklas leert vanaf leerjaar 1 Duits, op school en in Duitsland d.m.v. praktische taken, uitwisseling en excursies.
 • Hij/zij verdiept zich in de Duitse cultuur.
 • De Euregioklas informeert hem/haar op mogelijke vervolgopleidingen en verbreed daarmee de kans van de leerling op werk/stage binnen de Euregio.
 • Hij/zij behaalt in het 3e leerjaar het internationaal erkende Duitse Goethe certificaat op zijn/haar eigen niveau.

Voor wie is de Euregioklas?

 • Voor de mavo/havoleerling die via taakgericht onderwijs op school en in Duitsland extra uitdaging wil voor leerlingen die na de mavo/havo optimaal willen doorstromen naar een beroepsopleiding.
 • Voor leerlingen die hun beroepskansen in de Euregio/Duitstalig gebied willen vergroten.

Euregioklas in de praktijk

De Euregioklas leerling leert:

 • goed spreken, luisteren, lezen en schrijven op school en in de Euregio (Duitsland).
 • kennis van de Duitse taal en cultuur op school en in de Euregio (Duitsland) toe te passen door middel van uitwisseling, excursies en onderzoek.
 • ICT- vaardigheden en presentatievaardigheden toepassen in en buiten school.
 • zich optimaal voor te bereiden op een goede aansluiting op mbo- of havoniveau.
 • zijn kansen te vergroten op de Nederlandse en Duitse arbeidsmarkt.

In klas 1 en 2 blijf je als mavo/havo-groep, net als alle andere klassen, bij elkaar. In klas 3 gaat een deel van de groep naar 3 mavo en een deel naar 3 havo. De programma’s zullen dan van elkaar gaan afwijken.

Het lesrooster wordt in leerjaar 1 met één uur per week t.o.v. een reguliere mavo/havo-klas uitgebreid.

Informatie:

Voor vragen gelieve contact op te nemen met de teamleider Havo en Talen:
dhr. Gökhan Iyigunler g.iyigunler@osghengelo.nl