brugperiode

Om op het Montessori College Twente toegelaten te worden heb je een mavo (vmbo-t), havoadvies of een vwo-advies nodig.

Je hoeft echt niet van een Montessori basisschool te komen. De meeste van onze leerlingen komen van een ‘gewone’ basisschool.

De brugklas

Je krijgt bij ons op school les op mavo/havo, havo/vwo of vwo-niveau. We kijken vanaf de start van het schooljaar goed naar wat je kunt, wat je nog moet leren en op welke manier je je werk aanpakt. Het kan dat je met meer aandacht en begeleiding beter presteert, of dat we je stimuleren om naast het gewone programma extra vakken/activiteiten te doen of je juist te verdiepen. Dat observeren en uitdagen op eigen niveau is typisch voor een Montessori-school.

Tweejarige brugperiode

De brugperiode duurt twee jaar. Je hebt dus twee jaar de tijd om te bepalen of je verder gaat naar 3 mavo, 3 havo of 3 atheneum.

Is voor jou op de basisschool al helemaal duidelijk dat je een extra uitdaging zoekt en/of lijkt je Tweetalig Onderwijs (vwo en havo/vwo), de Wereldklas (mavo/havo) of de Euregioklas (mavo/havo) je interessant? Lees dan de extra informatie over deze instroompunten in de menubalk links op deze site.

Lessen en taken

Net als op andere scholen ben je vaak met de hele klas met een vak en een onderwerp bezig. Je krijgt aan het begin van iedere periode van 8/9 weken een studiewijzer waar precies op staat vermeld wat je voor het vak gaat doen, welke taken er gedurende de periode zijn en met welk materiaal. Vaak krijgt iedereen tegelijk een toets, maar zo nu en dan mag je dit ook zelf plannen.
Je weet precies wat je moet doen en wanneer het klaar moet zijn, maar je moet het wel zélf doen. Natuurlijk krijg je uitleg en mag je altijd vragen stellen. Misschien kreeg je op de basisschool ook (week)taken. Dus dan weet je al hoe dat gaat.

Keuzewerktijd

Twee keer per week heb je keuzewerktijd (KWT-uur). In deze lesuren werk je aan een vak, dat jij wekelijks digitaal kiest, bij een docent die dat vak geeft. Tijdens de keuzewerktijd zitten alle leerlingen van het leerjaar door elkaar, dit omdat iedereen zelf mag kiezen. Misschien vind je dat spannend, maar een leerling uit een andere klas of een andere vakdocent kan vaak heel goede (nieuwe) tips geven en bovendien ken je hierdoor ook snel leerlingen uit andere klassen . Het kan fijn zijn om aan een andere vakdocent dan je eigen docent een keer om uitleg te vragen, want wie weet begrijp je iets wat je eerst moeilijk vond dan ineens wel!