Groep 8

Welkom ouders en leerlingen groep 8

Welkom op het groep 8 gedeelte van onze website.

Links in het menu staan verschillende onderwerpen waarover jullie meer kunnen lezen. Kijk gerust rond. Veel plezier op onze site. Er zijn dit jaar verschillende momenten geweest waarop jij of jouw ouders de school hebben kunnen bezoeken

Op dit moment zijn de aanmeldingen voor het schooljaar 2020-2021 afgesloten voor leerlingen van groep 8.

Doordat er dit schooljaar geen Centrale Eindtoetsen worden afgenomen worden er ook geen herziene adviezen gegeven door het basisonderwijs.

Mochten er vragen zijn over de aanmeldprocedure of over de overstap van groep 8 naar leerjaar 1, dan kunt u contact opnemen met Hugo Stolker, coördinator leerlingzaken.

 

Voor aanmeldingen voor hogere leerjaren kunt u contact opnemen met:

Wouter Bekkernens
aanmeldingen voor leerjaar 2

Laura Hagedoorn
aanmeldingen voor de leerjaren 3 en 4 mavo

Marije Rozema
aanmeldingen voor de leerjaren 3,4,5,(6) havo en atheneum