thuiswerken op school

Wat is TH@S?
Op het MCT bestaat de mogelijkheid om een deel van het werk, dat normaal gesproken voor thuis bedoeld is, op school te doen. Onder toezicht van een begeleider (een docent) kun je op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag gebruik maken van deze mogelijkheid.

Deze mogelijkheid bieden wij aan al onze leerlingen kosteloos aan.

Op die dagen kunnen leerlingen van 14.15 tot maximaal 16.30 uur in lokaal 3.10 aan het (school)werk. Leerlingen die gebruik maken van ‘thuiswerk op school’ hebben daarvoor allerlei verschillende redenen. Meestal wordt als reden opgegeven dat ze problemen hebben met de planning van hun werk of thuis moeite hebben zich te concentreren. Het is wel belangrijk om te bedenken dat het ‘thuiswerk op school’ geen bijles is. Natuurlijk kun je de begeleider wel altijd om hulp vragen. De begeleider zal natuurlijk proberen die hulp te geven, maar een docent wiskunde weet misschien inhoudelijk niet zo heel veel over het vak Frans. Ook voor een vak waar de begeleider niet zoveel van weet kan hij je wel weer op het juiste spoor zetten of een zetje in de goede richting geven.

Een aantal leerlingen komt vrijwillig naar het ‘thuiswerk op school’, een ander deel komt als onderdeel van afspraken die met de mentor zijn gemaakt. Sommige leerlingen komen Ă©Ă©n middag, anderen komen twee middagen en in uitzonderingsgevallen zijn er leerlingen die zelfs drie middagen komen. Vrijwel altijd gaat het om leerlingen uit de eerste drie leerjaren die gebruik maken van deze voorziening.

Deelnemen?
Deelnemen aan het ‘thuiswerk op school’ gaat altijd in overleg met de mentor. De mentor zal het aan je voorstellen als hij of zij denkt dat het goed voor je is om deel te nemen. Het kan ook dat eruit een leerlingbespreking komt dat het goed is voor een leerling om deel te nemen aan het ‘thuiswerk op school’.

Als je op vrijwillige basis mee wilt doen ligt het initiatief bij jezelf. Je moet dan aangeven bij de mentor dat je graag mee wilt doen. De mentor geeft door aan de begeleiders van het ‘thuiswerk op school’ welke afspraken er met welke leerlingen zijn gemaakt. Dan neemt de mentor het initiatief. Natuurlijk zijn er ook een paar regels en afspraken: Afspraken over ‘thuiswerk op school’ worden schriftelijk vastgelegd door de mentor en doorgegeven aan de begeleiders ervan.

Veranderingen in de afspraken lopen altijd via de mentor. Je kunt niet eerder dan 16.15 uur weg bij ‘thuiswerk op school’ (uiteraard zijn er altijd uitzonderingen). Je bent zelf verantwoordelijk voor dat je ‘voldoende’ te doen hebt. Dat betekent dat je iedere keer een planning moet maken voor waar je aan gaat werken en ervoor zorgt dat je de juiste spullen bij je hebt. Je stoort geen andere leerlingen tijdens het ‘thuiswerk op school’. De begeleiders koppelen aan de mentoren van de leerlingen terug hoe het gaat met de planning, de werkhouding, de aanwezigheid, etc. van de deelnemers aan ‘thuiswerk op school’.