media- + bibliotheek

Openingstijden:

  • De mediatheek (1.01) is op maandag, dinsdag en donderdag en vrijdag geopend van 08.30 – 15.10 uur; op woensdag van 8.30 – 12.00 uur.
  • De bibliotheek (2.01) is van maandag t/m vrijdag geopend van 9.00 – 15.00 uur.

In deze ruimtes wordt individueel of in kleine groepjes gewerkt aan schoolopdrachten.

Voor het gebruik van een computer is de schoolpas en toestemming van de docent (middels mediatheekbriefje) nodig.
Tevens is er de mogelijkheid om te printen en kopiëren.

De bibliotheek heeft een groot aanbod leesboeken beschikbaar. De boeken zijn gesorteerd naar leeftijd, leesniveau en taal (Nederlands, Engels, Frans en Duits). Voor het lenen en verlengen is de schoolpas nodig.

Klik op onderstaande link om direct naar de online catalogus te gaan van onze schoolbibliotheek: Aura Online Library.

 

Per leerling mogen maximaal drie boeken worden geleend. De uitleentermijn bedraagt drie weken met daarna de mogelijkheid tot verlenging. Boeken lenen kan alleen met de eigen schoolpas. Wanneer een boek niet aanwezig is kan dit gereserveerd worden.

Bij te laat inleveren van boeken wordt een boete van € 0,05 per boek per dag in rekening gebracht. Er kan alleen contant betaald worden. Verlies of beschadiging van een boek wordt door de leerling betaald.

In geval van (langdurige) ziekte kunnen boeken verlengd worden via de mentor of door contact op te nemen met de medewerkers van de Bibliotheek. E-mailadres bibliotheek: bieb-mct@osghengelo.nl

Afspraken:

  • Er mogen niet meer dan vier leerlingen per klas tegelijk komen.
  • Toegang alleen met eigen schoolpas en (voor gebruik computer) mediatheekbriefje.
  • Rustig werken en elkaar niet storen.
  • Meenemen van eten, drinken en jassen is niet toegestaan.