Aanmelden

Aanmelddata voor schooljaar 2019 - 2020

De aanmeldingsdagen voor leerjaar 1 schooljaar 2019/2020 zijn op:

  • Maandag 04 maart 2019 van 16.00-20.00 uur
  • Dinsdag 05 maart 2019 van 16.00-18.00 uur

Mochten er vragen zijn over de aanmeldprocedure of over de overstap van groep 8 naar leerjaar 1, dan kunt u contact opnemen met: Hugo Stolker, coördinator leerlingzaken leerjaar 1   Klik hier voor de ‘procedure herzien advies’

Meenemen bij de aanmelding

Meenemen bij de aanmelding.

Het is prettig om alle relevante documenten bij de aanmelding mee te nemen dit zijn:

  • Het ingevulde Aanmelddocument dat u van de basisschool ontvangt (dit geldt alleen voor leerlingen uit Hengelo, Delden en Borne).
  • Het Burgerservicenummer van uw zoon/dochter (dit kunt u o.a. vinden op de zorgpas van uw zoon/dochter)
  • Het ingevulde, geprinte, aanmeldingsformulier van onze school.
    Indien u dit formulier niet op de computer kunt invullen kunt u het printen en handmatig invullen (of een andere internetbrowser dan Edge gebruiken).