Aanmelden

Aanmelddata voor schooljaar 2018/2019

De aanmeldingsavonden voor leerjaar 1  schooljaar 2018/2019 zijn op:

Maandag 12 maart 2018
van 16.00-20.00 uur

Dinsdag 13 maart 2018
van 16.00-18.00 uur

Mochten er vragen zijn over de aanmeldprocedure of over de overstap van groep 8 naar leerjaar 1, dan kunt u contact opnemen met:

Hugo Stolker,
coördinator leerlingzaken leerjaar 1

Meenemen bij de aanmelding

Het is prettig om alle relevante documenten bij de aanmelding mee te nemen dit zijn:

  • De ingevulde aanmeldkaart die u van de basisschool ontvangt.  (dit geldt alleen voor leerlingen uit Hengelo, Delden en Borne)
  • Het burgerservicenummer van uw zoon/dochter.
  • Een kopie van het identiteitsbewijs van uw zoon/dochter of een kopie bijschrijving op paspoort ouder.
  • Het ingevulde, geprinte, aanmeldformulier van onze school.  (deze is vanaf februari 2018 vanaf onze website te downloaden)