single-post.php

TIJDSPAD UITSLAGDAG TIJDVAK 1

Donderdag 9 juni ontvangen wij de uitslag van de eindexamenresultaten tijdvak 1.
Hieronder het tijdspad van voor onze eindexamenkandidaten.

14.00-15.00 uur: Alle eindexamenkandidaten worden door de mentor gebeld en geïnformeerd over het resultaat.

15.30 uur 4MAVO:
De nog niet geslaagden/ gezakten uit 4-mavo komen op school om te praten over de (herkansings)mogelijkheden => lokaal 3.10
De cijferlijsten worden uitgereikt en het advies van de uitslagvergadering wordt besproken. Arjan Huiskes, Carlijn Otten, de mentoren en de decaan zijn
hierbij aanwezig.

15.30 uur 5HAVO/6VWO:
De nog niet geslaagden/ gezakten uit 5-havo en 6-vwo komen op school om te praten over de (herkansings)mogelijkheden => lokaal 3.03 De cijferlijsten worden uitgereikt en het advies van de uitslagvergadering wordt besproken. Marije Rozema, Gökhan Iyigunler, Marieke Klein Gunnewiek, de mentoren en de decaan zijn hierbij aanwezig.

17.00 – 18.00 uur: Alle geslaagden komen op school!!
De mentoren reiken aan de geslaagde examenkandidaten de cijferlijsten uit en onze collega’s zullen hier uiteraard bij zijn.

NB: de informatie met betrekking tot de herkansing danwel de herprofilering (tijden, dagen en de informatie omtrent opgave) zit bij de cijferlijst in verpakt en ontvangt de eindexamenkandidaat op 9 juni

Deel dit bericht