single-post.php

Veldwerk leerjaar 2

Afgelopen week (llaatste week voor de meivakantie) waren er een groot aantal tweedeklassen die, in plaats van een dag op school/online, juist een dag op pad mochten gaan.
Deze excursie stond in het teken van het veldwerk onderdeel bij het vak Aardrijkskunde.
Deel dit bericht