single-post.php

Uitvoering Little Victorians

Donderdag 22 oktober was het zover, ‘The Little Victorian evening show’ werd gepresenteerd.
Helaas dit jaar zonder publiek, maar wel met een enorm getalenteerde lichting TTO leerlingen en een enorme dosis enthousiasme.

Onze TTO-leerlingen uit leerjaar 1 werden door de Engelse acteurs meegenomen naar de tijd van Victoriaans Engeland met thema’s zoals kinderarbeid, onderwijs,  industriële revolutie en de weeskinderen. De leerlingen leren in 1 avond een tijdsbeeld en voeren een toneelstuk op in de Engelse taal.

De avond is door het videoteam van onze school vastgelegd en wordt binnenkort gemonteerd zodat zowel deze groep leerlingen als hun ouders/verzorgers een blijvende herinnering hebben.

Deel dit bericht