single-post.php

Tijdspad ‘uitslagdag’ woensdag 12 juni

Woensdag 12 juni ontvangen wij de uitslag van de eindexamenresultaten tijdvak 1.
Hieronder het tijdspad van voor onze eindexamenkandidaten.

14.00-15.30 uur:
Alle eindexamenkandidaten worden door de mentor gebeld en geïnformeerd over het resultaat.

15.30 uur 4MAVO:
De nog niet geslaagden / gezakten uit 4-mavo komen op school om te praten over de (herkansings)mogelijkheden => lokaal 3.10
De cijferlijsten worden uitgereikt en het advies van de uitslagvergadering wordt besproken.
Laura Hagedoorn, Jan Harmsen, de mentoren en de decaan zijn hierbij aanwezig.

15.30 uur 5HAVO/6VWO:
De nog niet geslaagden / gezakten uit 5-havo en 6-vwo komen op school om te praten over de (herkansings)mogelijkheden => lokaal 3.03/3.04
De cijferlijsten worden uitgereikt en het advies van de uitslagvergadering wordt besproken.
Marije Rozema, Gökhan Iyigunler, Marieke Klein Gunnewiek, de mentoren en de decaan zijn hierbij aanwezig.

17.00 – 18.00 uur:
Alle geslaagden komen op school en worden verwacht in de aula!!
=> We vieren dit gezamenlijk met een klein hapje en een drankje
De mentoren reiken aan de geslaagde examenkandidaten de cijferlijsten uit en diverse collega’s zullen hier uiteraard bij zijn.

NB: de informatie met betrekking tot de herkansing danwel de herprofilering
(tijden, dagen en de informatie omtrent opgave) zit bij de cijferlijst in verpakt en ontvangt de eindexamenkandidaat op 12 juni tegelijkertijd met zijn voorlopige cijferlijst.

Deel dit bericht