single-post.php

Glenn K. gastspreker bij Maatschappijleer

Afgelopen vrijdag (13 oktober) en maandag (16 oktober) is ex-gedetineerde Glenn K te gast geweest in de lessen maatschappijleer.
De 4havo- en 4vwo-leerlingen hebben geluisterd naar zijn levensverhaal en mochten hierover vragen stellen.

Hij vertelde hoe hij in de criminaliteit terecht is gekomen, over de verschillende strafbare feiten die heeft gepleegd, zijn veroordeling en hoe hij uit deze situatie is gekomen en zijn leven nu invulling geeft.

Deze gastles maakt onderdeel uit van het thema rechtstaat dat wordt behandeld en de vragen vanuit de groep waren verassend en geïnteresseerd.

 

Deel dit bericht